Venla Temosesta PEPO:n ensimmäinen varhaiskasvatuspäällikkö

16.12.2021

Venla Temonen
Venla Temonen

PEPO vahvistaa organisaatiotaan päätoimisella varhaiskasvatuspäälliköllä. Tehtävään on valittu Venla Temonen. Hän on PEPO:n historian ensimmäinen päätoiminen naistyöntekijä. Venla on koulutukseltaan valmennukseen ja seuratoimintaan erikoistunut liikuntaneuvoja.

Uusi varhaiskasvatuspäällikön pesti tukee  PEPO:n strategiassa tehtyä valintaa laajentaa nuorempien ikäluokkien toimintamuotoja. Tämä työ on jo aloitettu ja se on lisännyt merkittävästi pelaajamäärää niin, että uuden pestin perustaminen oli välttämätöntä. Se mahdollistaa myös muiden työntekijöiden vastuualueiden selkeämmän fokusoinnin.

Varhaiskasvatuspäällikön vastuualueita ovat Perhefutis-, Snadifutis- ja Playmakers-toiminta, koulujen kerhotoiminta sekä koulu- ja varhaiskasvatusvierailut. Lisäksi junioripäällikön kanssa jaetaan vuosittain 7-10 -vuotiaiden ikäryhmiin liittyvät muut vastuualueet. Näiden osalta Venlalle vastuualueeksi on nimetty nuorimpien maalivahtien valmennus sekä nuorimpien tyttöjoukkueiden valmennuksen tukeminen. 

Venla kokee varhaiskasvatuspäällikön pestin innostavaksi, mutta samalla haastavaksi. Toimintamuotojen ja valmennustapojen kehittäminen on iso haaste. PEPO:ssa varhaiskasvatuksessa työ on jo käynnistetty, joten; ”aivan puhtaalta pöydältä” ei tarvitse lähteä.

”Valmennuspäällikkö Timo Valkeapään ja junioripäällikkö Karri Ellosen tuki on hyvin merkittävää. Heidän ammatillinen otteensa luo kehittymisen ilmapiirin koko seuran junioritoimintaan, on ilo olla osa tätä ammattitaitoista tiimiä”, toteaa Venla lyhyen haastattelun lopuksi.