OPERAATIO PELISÄÄNNÖT 2008

 

Tulevallakin kaudella kaikkien 15v. joukkueiden (1993 ja jälkeen synt.) tulee tehdä pelisäännöt!

Kiitos jo palauttaneille. Muut sopikaa palaveri heti ja toimittakaa ne seuranne seuravastaavalle ja piiriin saadaksenne pelioikeuden osallistua sarjapeleihin. Viime vuosi oli loistava, palautusprosentti oli 100%.

 

Muistakaa, että joukkueen pelisäännöt tehdään vain siksi, että niiden tiedetään selkiyttävän joukkueen toiminnassa tärkeää ilmapiiriä, samalla kun ne lisäävät myös vanhempien tietoa säännöistä ja seuran tavoitteista. Siksi ne kannattaakin aina laatia jo harjoittelukauden alussa. Palauttakaa ainakin vanhempien ja joukkueenjohdon välillä sovitut säännöt. Pelisääntöjen lähettäminen piiriin on helppoa ja vaivatonta. Joltakin joukkueen johtohenkilöltä tai seurasta löytyy varmasti nettiyhteys, jolla asian voi kätevästi tehdä pelisääntökeskustelun jälkeen. Hyvin hoidetuissa seuroissa nuorisovastaavat tai Kaikki Pelaa - vastaavat antavat seuran haluamat keskustelun aiheet ja periaatteet sekä valvovat pelisääntöjen toteutumista kauden aikana. Siksi jokaisen joukkueen tulee toimittaa yhdessä tehdyt pelisääntönsä paitsi seuralle, myös kaikille vanhemmille ja pelaajille. Piiriin ja Nuoreen Suomeen ne tulevat Palloliitosta automaattisesti.

 

NÄIN HOMMA TOIMII !!!

 

 

 

Sähköinen Operaatio Pelisäännöt-lomake löytyy Piirin omilta ja Palloliiton Kaikki Pelaa – nettisivuilta.

www.palloliitto/kaikki_pelaa

Sivun vasemmassa laidassa olevasta valikosta löytyy kohta ”Operaatio Pelisäännöt”.

 

Operaatio Pelisäännöt-sivu (www.palloliitto.fi/kaikki_pelaa/operaatio_pelisaannot)

jakautuu kahteen osaan: 1. vanhempien ja joukkueenjohdon sekä 2. pelaajien ja joukkueenjohdon välisiin pelisääntöohjeisiin. Molemmat lomakkeet täytetään, mutta ainoastaan vanhempien ja joukkueenjohdon välinen sopimus lähetetään sähköisesti piirin nuorisopäällikölle ja oman seuran KP -seuravastaavalle. Tällöin olet varmistanut joukkueesi peliluvan ilmoittamaanne sarjaan /kilpailuun.

 

Huom!!!      Muista täyttää lomakkeen kaikki kentät

 

1. Vanhempien ja joukkueenjohdon pelisäännöt:

Vanhemmat ja joukkueenjohto käyvät pelisääntökeskustelun. Laaditut pelisäännöt kirjataan sähköiselle lomakkeelle ja lomake lähetetään sähköisesti piirin nuorisopäällikölle(lomakkeet ohjautuvat oikealle nuorisopäällikölle automaattisesti lomakkeessa valitun piirin mukaisesti).

Sähköinen lomake tulostetaan ja siihen kerätään jokaisen pelisääntöjä laatimassa olleen allekirjoitus. Allekirjoitettu lomake kopioidaan ja jaetaan jokaisen pelaajan perheeseen. Alkuperäinen allekirjoitettu lomake toimitetaan seuran Kaikki Pelaa – seuravastaavalle. Kaikki Pelaa -seuravastaavan tehtävänä on ilmoittaaa piirin nuorisopäällikölle kun seuran jokainen joukkue on tehnyt pelisääntönsä ja lähettänyt ne sähköisesti nuorisopäällikölle.

 

2. Pelaajien ja joukkueenjohdon pelisäännöt:

Pelaajat ja joukkueenjohto käyvät keskustelun ja laativat joukkueelle pelisäännöt. Pelisäännöt kirjoitetaan sähköiselle lomakkeelle, lomake tulostetaan ja siihen kerätään kaikkien laatijoiden allekirjoitukset. Allekirjoitettu lomake kopioidaan jokaisen pelaajan perheeseen. Alkuperäinen allekirjoitettu lomake toimitetaan seuran Kaikki Pelaa – vastaavalle.

 

 

 


Keskustelkaa ainakin seuraavista asioista:

* peluuttaminen

* pelaajien käyttäytyminen (kielenkäyttö,vastustajat,tuomari)

* poissaoloista ilmoittaminen

* päihteettömyys

* valmentajien / joukkueenjohdon / vanhempien roolit

* joukkueen johdon ja vanhempien käyttäytyminen otteluissa sekä harjoituksissa

* toisen lajin harrastaminen

* Joukkuemenestys vai yksilön kehittäminen?

* joukkueen ja yksilön tavoitteet

* mahdolliset sanktiot

 

Tukimateriaalia joukkueenne pelisääntökeskusteluihin antavat myös Kaikki Pelaa - säännöt ja sitä löydät myös www.palloliitto.fi/kaikki pelaa/materiaalit/esitteet oppaat 

 

Jos haluat materiaalia painettuna versiona, saat ne Nuoren Suomen Merja Markkaselta, puh. 09-34812000 tai merja.markkanen@nuorisuomi.fi   

    

 

PELISÄÄNNÖT PALAUTETAAN PIIRIIN 30.4.2008 MENNESSÄ !!!