PEPO saavutti Palloliiton laatutason 3

23.2.2022


MERKITTÄVÄ MERKKIPAALU SEURAN TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ

PEPO Lappeenranta on saavuttanut merkittävän merkkipaalun seuran kehitystyössä, kun Palloliiton laatujärjestelmän arvioinnissa 16.2.2022 seura saavutti tason 3.

Viisiportaisen laatujärjestelmän tavoitteena on tukea seuroja tulokselliseen, suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja seuran jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli. Järjestelmä kattaa kolme osa-aluetta: Urheilutoiminnan, johtamisen sekä viestinnän ja markkinoinnin. PEPO:a korkeammilla tasoilla 4 ja 5 on 17 seuraa Suomessa. Yhteensä laatujärjestelmään on liittynyt 199 seuraa.

Laatujärjestelmä on ollut merkittävä ohjenuora PEPOn toiminnan laadun parantamisessa varsinkin viimeisen puolentoista vuoden aikana. Keskeisenä lähtökohtana oli seuran strategian päivittäminen. Käytännön toimista keskeisin on ollut valmennuslinjan tarkentaminen ja sen tiiviimpi sitominen joukkueiden toimintaan. Valmennuslinjan pohjalta on rakennettu kattavat kausisuunnitelmat esimerkki-harjoitteineen, joilla varmistetaan linjan mukainen toiminta nuorimmista ikäluokista edustustoimintaan saakka. Tästä mittavasta ja laadukkaasta työstä suurin kiitos kuuluu valmennuspäällikkö Timo Valkeapäälle ja junioripäällikkö Karri Elloselle. Suunnitelmien ansiokkaasta jalkauttamisesta arjen toimintaan ovat vastanneet ansiokkaasti seuran eri ikäryhmien valmentajat. Tätä on edesauttanut PEPO:n satsaus valmentajien määrään ja koulutustason nostoon, joissa on otettu iso harppaus.

Laatuarviointiraportissa Palloliiton seurakehityspäällikkö Jaakko Pulkkinen mainitsee myös PEPO:n yhteistyön kaupungin kanssa esimerkiksi kouluyhteistyön kehittämiseksi, minkä johdosta pelaajien aamuharjoittelumahdollisuudet ovat parantuneet merkittävästi, ja seuran pelaajapolku kattaa nykyään myös uskottavan huippuvaiheen toiminnan. Maininnan saa Etelä-Karjalan junioritoiminnan jalkapalloseurojen alueellisen yhteistyö, jossa PEPO on toiminut toiminnan ohjaajana, ja koordinaattorina on ollut Veli-Matti Suoranta. Konkreettisesti tämä on näkynyt esimerkiksi merkittävänä valmennuskoulutuksen lisäyksenä koko Etelä-Karjalan alueella sekä jalkapallokerhojen ja perhefutiksen tukemisena koko maakunnan alueella.

PEPO:n kehitystyö ei luonnollisesti pysähdy tähän, vaan se jatkuu edelleen tavoitteellisena kohti Laatujärjestelmän tasoa 4. PEPO:n strategian mukaisesti tämä kehitystyö tarjoaa pelaajilleen entistä paremman tavoitteellisen toiminnan ja hyvän kasvualustan kaikilla tasoilla sukupuoleen katsomatta.

Lisätiedot:

- PEPO: Veli-Matti Suoranta, johtokunnan jäsen, veli-matti.suoranta@suoranta.fi, p. 040-7658014

- Suomen Palloliitto; Jaakko Pulkkinen, Itäisen alueen seurakehityspäällikkö, jaakko.pulkkinen@palloliitto.fi, 050-3309320