Missio, arvot, tavoitteet ja kehityskohteet

(Päivitetty 8.4.2021)

PEPO Lappeenranta ry on päivittänyt strategiansa joulukuussa 2020 Palloliiton laatujärjestelmäauditoinnin palautteen perusteella. Uusi strategia kattaa vuodet 2021-2024. Sitä tarkennetaan vuoden 2022 alussa. Strategia on entistä konkreettisempi: siinä mission, arvojen ja nykytilanteen perusteella on määritelty tavoitteet. Niiden saavuttamiseksi on määritetty priorisoidut kehittämiskohteet, joiden toteutumista seurataan aktiivisesti. Kommentit/kysymykset strategiaan pyydetään osoittamaan johtokunnan jäsen Veli-Matti Suorannalle (suoranta@suoranta.fi, 040-765 8014)

 

MISSIO 

PEPO Lappeenranta

 • Tarjoaa pelaajilleen tavoitteellisen toiminnan ja hyvän kasvualustan kaikilla tasoilla sukupuoleen katsomatta,
 • Tarjoaa kilpatoiminnassa pelaajapolun aina nuorisomaajoukkueisiin, liigaan ja ulkomaille asti,
 • On alueellinen ydinseura Etelä-Karjalassa jalkapalloseurojen yhteistyössä,
 • Kantaa yhteiskuntavastuunsa

 

ARVOT

Avoimuus ja luotettavuus 

 • Seuramme kaikki toiminta on avointa, rehellistä ja läpinäkyvää. Eri toimijoiden välisen yhteistyön perustana ovat rehellinen ja avoin vuorovaikutus sekä toistemme kunnioittaminen.
 • Olemme rohkeita etsimään uusia ideoita ja toimintatapoja.

Tavoitteellisuus ja kilpailullisuus

 • Seuramme tarjoaa tavoitteellisen ympäristön lasten ja nuorten kokonaisvaltaiselle kehittymiselle. 
 • Yhteisten selkeiden toimintatapojen ja sääntöjen avulla mahdollistamme tavoitteidemme saavuttamisen. Seuramme on olemassa yhteisöään varten; pelaajia, vanhempia, toimihenkilöitä, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita sekä  sidosryhmiä.

Merkittävä urheiluseura alueella

 • PEPO Lappeenranta ry luo vakaan ympäristön sekä huippu-urheiluun että harrastamiseen. Tekemällä tiivistä yhteistyötä Etelä-Karjalan muiden seurojen kanssa, parannamme alueellista jalkapallon elinvoimaa ja teemme PEPO Lappeenranta ry:stä entistä merkittävämmän jalkapalloseuran.
 • Toimimme yhteistyössä koulujen ja päiväkotien sekä muiden yhteiskunnallisten tahojen kanssa tukien urheilullista harrastamista.


TAVOITTEET

Huippu-urheilu

 • Miehet pelaa ykkösessä
 • Naiset pelaa kakkosessa, tavoitteena ykkönen
 • P20 joukkue Ykkösessä, P17/T18 vähintäin Ykkösessä
 • Muut P/T12-15 joukkueet vähintäin (Etelän) Ykkösessä
 • PEPO:lla on alueellinen talenttivalmentaja seurayhteistyön puitteissa

Pelaajan laadukkaampi arki -> motivoituneemmat pelaajat

 • Valmentajien koulutustason kasvattaminen
 • Alle 10-vuotiaiden joukkueissa on kuutta pelaajaa kohti  1 koulutettu valmentaja
 • C-tason päävalmentaja ikäryhmästä P9/T9-alkaen
 • Vähintäin B-taso valmentajilla P17/B17 lähtien​
 • => Paremmat pelaajat, drop out:n vähentäminen

Merkittävyyden kasvattaminen

 • Pelaajamäärän lisääminen yli 500, harrastajamäärä yli 600
 • Toimintaa erityisryhmille  ja eläkeläisille
 • Maahanmuuttajien parempi rekrytointi
 • Varhaiskasvatus- ja alakoulutoiminta kattavaksi koko PEPO:n ”alueella”

Seuran johtamisen kehittäminen

 • Työjaon selkeytys (johtokunta, hallinto, työntekijät, vapaaehtoiset) 
 • Vastuiden ja roolien määritys 
 • Viestintä
 • Seuran taloudellisen tilanteen turvaaminen 

Etelä-Karjalan seurayhteistyön vakiinnuttaminen 

 

KEHITTÄMISKOHTEET

Alla on kuvattu tavoitteista määritetyt kehittämiskohteet sekä kuvattu niiden tämänhetkinen painotus sekä niihin liittyvät tehdyt toimenpiteet/päätökset joulukuusta 2020 alkaen. Kehittämiskohteita ei ole lueteltu arvo- eikä tärkeysjärjestyksessä. 
 

Valmentajien koulutustason parantaminen

- Akuutisti tärkeä kohde

 • Alueellinen yhteistyö mahdollistaa Startti- ja ikvs-koulutukset Etelä-Karjalassa. 
 • Alueellisella yhteistyöllä pyritään samaan C-tason kurssi Etelä-Karjalaan 2022 alussa ja siitä eteenpäin vähintäin joka toinen vuosi
 • B- ja A-tason koulutuksiin pyritään saamaan keskimäärin 2 valmentajaa vuodessa, koska oma toiminta ja seurayhteistyö vaativat myös korkeampia koulutuksia valmentajille.  
 • Oman seuran ja alueyhteistyön yksittäisillä koulutuksilla täydennetään omalta osaltaan valmentajien koulutustasoa.

Perhefutiksen ja Snadifutiksen osallistujamäärän kasvattaminen

- Akuutisti tärkeä kohde

 • Tytöille uusi tutustumiskeino jalkapalloon: UEFA:n Playmakers
 • Myös Perhefutiksen toiminta ympärivuotiseksi. Toiminnan kautta saadaan uusia pelaajia ja toimihenkilöitä mukaan toimintaan.
 • Markkinoinnin parantaminen, uudet markkinointikanavat.
 • Maahanmuuttajia varten erityistoimien käyttöönotto, esimerkiksi kulttuuritulkit.

 

Varhaiskasvatus- ja alakoulutoiminnan aloittaminen

- Akuutisti tärkeä kohde

 • Tärkeä markkinointikanava Perhefutikseen, snadifutikseen ja ”Futis tutuksi” -tapahtumaan.
 • Jakaantuu kahteen osaamn:
 • Koulun kerhot (aloitettu)
 • Kerran tai muutaman kerran lukukaudessa tehtävät käynnit Varhaiskasvatusryhmissä
 • Ainakin osin Seurayhteistyön kohde

Aikuisten harrastetoiminnan lisääminen

- Win to win –kohde

 • Ei saa kuormittaa merkittävästi nykyisiä työntekijöitä/toimijoita.
 • Erilaisia ryhmiä (esimerkiksi aikuisten jalkapallokoulu) ja toiminta ympärivuotiseksi 

Erityisryhmätoiminnan aloitus

- Win to win –kohde

 • Tarvitaan lähtökohtaiset uudet toimijat tähän. Ei saa kuormittaa merkittävästi nykyisiä työntekijöitä.
 • Toiminta on alustavasti suunniteltu kaupungin erityisryhmistä vastaavien kanssa. Tavoite olisi saada aikaan ensiksi ns.”sekaryhmä”.
 • Toimintaa voisi olla päivälläkin Visma-Areenalla

Eläkeläistoiminnan aloitus

- Win to win –kohde

 • Tarvitaan lähtökohtaiset uudet toimijat tähän. i saa kuormittaa merkittävästi nykyisiä työntekijöitä.
 • Esimerkiksi kävelyfutis (https://kävelyfutis.fi).
 • Toimintaa voisi olla päivälläkin Visma-Areenalla
 • Aloitettu selvittely vaatimuksista, mitä tämä toiminta vaatii.

Varainhankinnan, markkinoinnin ja viestinnän kehittäminen

- Erittäin tärkeät osakohteet:

 • Seuran sisäinen viestintä / seuran sivut
  • siistitty ulkoasua, pyydetty asiantuntijalta etenemisehdotus
 • Some-viestinnän laadun parantaminen ja se parempi hyödyntäminen
  • pyydetty asiantuntijalta etenemisehdotus

Tärkeät osakohteet:

 • Uudet ansaintalogiikat.
 • Yritysyhteistyötapojen lisääminen
 • Lisää kohderyhmiä Visma-areenalle arkipäivien työaikaan (klo 8-16)

 

Seuran työroolien selkeytys

- Akuutisti tärkeä kohde 

 • Työtapa suunnitelmallisemmaksi
 • Yksittäisten henkilöiden työtaakan pienentäminen
 • Epäselvästä roolituksesta johtuvan ”tyhjäkäynnin” vähentäminen
 • Päällekkäisen tekemisen eliminointi
 • Itse toiminnan osalta sovittu työntekijöiden ja muiden henkiläiden vastuualueet: https://www.pepofutis.net/seura/toimihenkilot/
 • Ottelutapahtuman konseptien kehittäminen

 

Seurayhteistyön ydinseurana toimiminen

- Akuutisti tärkeä kohde

 • Oma toimintasuunnitelma

Olosuhteiden parantaminen

- Tärkeä kohde

 • Stadion-olosuhteiden parantaminen Kimpisessä tai jossain muualla.
 • Pitkällä tähtäimellä täysmittainen sisäjalkapallokenttä
 • Kohtuullinen kustannustaso talviharjoittelulle
 • Sammonlahden alueen kehittäminen