Vuosikokous

(Päivitys 11.2.2019)

Seuralla on yksi vuosikokous vuodessa.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat (alla)

- Seuran vuosikokouksen puheenjohtajan valinta

- Päättyneen kauden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajalausunto

- Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edellisestä kaudesta

- Määrätään jäsenmaksun suuruus alkavalle kaudelle

- Valitaan alkavan kauden johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet

- Valitaan toiminnantarkastaja alkavalle kaudelle

- Alkavan kauden toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintaohjeet johtokunta

- Päätetään seuran ilmoituslehdestä

 

Lisäksi, vuosikokouksessa tarkastetaan tarvetta sääntöjen päivitykseen.

Vuosikokouksessa äänioikeutettuja ovat päättyneen tilikauden aikana jäseneksi johtokunnan toimesta hyväksytyt ja hyväksynnän jälkeen seuran laittaman jäsenmaksulaskun todistetusti maksaneet jäsenet.

Johtokunta käsittelee jäsenhakemukset sääntöjen mukaisesti.

Lisää jäsenyyden hakemisesta