Vuosikokous

(Päivitys 11.2.2019)

Seuralla on yksi vuosikokous vuodessa.

Vuosikokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat (alla)

- Seuran vuosikokouksen puheenjohtajan valinta

- Päättyneen kauden toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastajalausunto

- Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edellisestä kaudesta

- Määrätään jäsenmaksun suuruus alkavalle kaudelle

- Valitaan alkavan kauden johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan jäsenet

- Valitaan toiminnantarkastaja alkavalle kaudelle

- Alkavan kauden toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintaohjeet johtokunta

- Päätetään seuran ilmoituslehdestä

 

Lisäksi, vuosikokouksessa tarkastetaan tarvetta sääntöjen päivitykseen.